Ogiftiga ormar

 

 

 

Thailand - ur min synvinkel

 

GTG Shipping, Thailand

Transport av Ert bohag/flyttsaker till Thailand? Kontakta mig på min mail här; chaiyaphum@glegolo.com

 

Skeppa styckegods pallar, eller hel containerlast.

Välkomna med Era förfrågningar,

 

Läs gärna följande artiklar om transporter skrivna av mig:

 

http://www.maipenrai.se/forum/t/20349-min-transport-hur-det-fungerar-praktiskt/

Eller

http://thai-mc.com/forum/index.php?topic=7.msg4273#new

 

Eller direkt här på hemsidan, se vänster-kolumnen!

 

 

För de av Er som vill ha mailavisering varje gång som jag lägger in ett inlägg här på hemsidan, så ber jag Er att anmäla Er genom att maila till mig på:

chaiyaphum@glegolo.com

Vill ni komma i kontakt med mig så maila ävenledes!!

 

=============================================

 

ORMAR......

 

Common Blind Snake

 

 

Förekomst: Finns i hela Thailand. Ormarna finns ofta i och runt termitbon, i krukor och andra fuktiga och mörka områden. De äter termitägg.

 

Revir / beteende: Ormen lever uteslutande under jord och upptäcks i allmänhet bara när jorden brukas eller på ett eller annat sätt påverkas. Även då gammalt och ruttet virke plockas bort, kan ormen hittas. På grund av sin ringa storlek och underjordiska sätt att leva, kan man säga att ormen är lite av kosmopolitisk, eftersom den ofta exporteras till andra länder via växter med jorden de lever i och finns nu i nästan alla tropiska och subtropiska länder

 

Eftersom vidskepelse är utbrett i Thailand, torkar man den lilla ormen och förvarar den i en låda, och påstås då ge ekonomiskt välstånd. På grund av bristen på exakt kunskap om uppkomsten av Ramphotyphlops braminus är det oftast daggmaskar som torkas och används, och som de är felaktigt betraktar som ormar.

 

Man har i fångenskap fött upp Ramphotyphlops braminus i Japanska laboratorium. Ramphotyphlops braminus förökar sig genom partenogenes, vilket innebär att det endast är hondjur som existerar, så äggen utvecklas utan manliga spermier. De 2-7 äggen som läggs i juni, har storleken av ett riskorn. Denna orm är helt ofarlig

 

Red-tailed Pipe Snake

 

 

Förekomst: Hela Thailand, i fuktiga och platta områden. Några har påträffats på höjder upp till 1700 meter.

 

Beteende: Den här ormen är aktiv på natten och sover på dagen under bladverken. Den kan också hittas ute på risfälten. Den låtsas vara en kobra när den blir attackerad, genom att sätta upp sin röda svans.

 

Huvudet är dolt för skydd under kroppen. The Red-tailed Pipe Snake kallas också "den tvåhuvade ormen”, för att den nästan har identiska framträdande på både huvud och svans. Ormarna äter insekter och deras larver, maskar, ormar och antas äta grodor och deras ägg. The Red-tailed Pipe Snake, föder mellan 5 och 10 ungar som är cirka 200 mm långa.

Denna orm är både ofarlig och icke aggressiv

 

Sunbeam Snake

 

 

Beteende / revir: Ormen är aktiv i skymning och är nattaktiva. Under dagen, gömmer de sig under högar av ruttnande löv, komposthögar eller i sophögar.

 

De äter grodor, ödlor, andra ormar och smågnagare. Orm visar sin svans som en varning, om den känner sig irriterad, men biter inte i allmänhet. Denna orm är både ofarlig och icke giftig

 

Reticulated Python

 

 

Längd: En av de största exemplaren någonsin var fotograferad i januariupplaga av tidningen "Das Tier". Denna enorma orm fångades i Thailand, och enligt tidningen hade den en kroppslängd på hela12, 2 meter och en kroppsvikt på 220 kg. Denna orm har sålts till en ormpark i Japan. Uttalandet om längd och vikt kommer garanterat att bli ifrågasatt och är förmodligen kraftigt överdrivna. Men det är bevisat att denna orm kan växa väldigt länge under sin livstid. En 7 år gammal orm når en längd på cirka 7 meter. Denna orm kan bli väldigt gammal

 

Beteende / revir: Ormen var ursprungligen en invånare i det flacka skogslandskapet. Den föredrar att vara nära vatten och är aktiv i skymningen och under nattetid. Denna pythonorm, är en fantastisk simmare och simmar regelbundet långa sträckor i havet. Denna art var de första reptilerna som bosatte sig i området, efter utbrottet av vulkanen Krakatau på öarna Sumatra 1888.

Fara: Dessa ormar är mycket aggressiva och bita vid minsta störning. En orm på 4 meter och uppåt utgör en fara för människor, inte på grund av dess gift, men på grund av dess storlek.

Blood python

 

 

Längd: upp till 2,5 meter, men mestadels mindre än 2 meter. Pytonormar som är 2m långa, är extremt sällsynta.Förekomst: I södra Thailand, med början från Krabi provinsen. Denna pythonorm kan även hittas på semesterön Phuket.

 

Beteende: Blod python är en invånare i de låglänta landskapet och som ofta bor i närheten av sumpiga områden och vatten. Djuren påträffas ofta i vattnet. När en blodpython blir irriterad, kan den bita mycket snabbt. De äter gnagare och fåglar. Parningstiden för blodpython i Thailand är under december och januari. Två månader efter parning, lägger honan cirka 10 till 15, ganska stora ägg. Äggen är långa, mellan 140 och 160 mm, och väger mellan 90 och 100 gram.

 

Äggen ruvas av honan och kläcks efter 65 till 75 dagar. Avkomman är identiska med de vuxna, i både färg och utseende. De är cirka 33 till 40 cm långa vid födseln. I motsats till de flesta andra nyfödda ormar, som ömsar sitt första skinn inom 14 dagar efter förlossningen, tar det cirka 8 till 12 veckor innan blodpython ömsatt sitt första skinn. Pga ormens storlek, utgör den ingen fara för människor.

Burmese Python

 

 

Längd: upp till 7m, men vanligtvis blir de mindre.

Den längsta ormen ägdes av ägaren till en privat djurpark i Bangkok, Mr Siah och nådde en total längd på 8,8 m.

 

 

Förekomst: Från norra Thailand till Kra

Beteende / revir: Den mörka burmesiska Python ormen lever i gräsbevuxna landskap med träd och lätta skogsområden. De befinner sig ofta i utkanterna av kullar och berg. Exemplar av ormen har också påträffats i Bangkoks innerstadsdelar, men mindre ofta än Reticulated Python.

 

 

Dessa ormar är aktiva på natten och i skymning. De äter varmblodiga däggdjur upp till storleken av en schäferhund. Precis som alla pytonormar, lägger den burmesiska Python ormen ägg som den ruvar. En exakt temperatur på 31grader krävs, för att kläckning skall ske.

 

 

Denna orm kan lägga ända upp till upp till 100 ägg. Den största mängden ägg som man påträffat någonsin,var 107 ägg och som var ca. 12x6 cm. Den unga ormen kläcks ur sitt skal efter cirka 58 dagar.

 

 

Den burmesiska Pythonormen är mer av en fredlig orm och inte tenderar att bita. En potentiell fara är finns dock på grund av dess storlek.

 

Javan File Snake

 

 

Förekomst: I kustområdena runt om hela Thailand.

 

Beteende / revir: Medelstora och större ormar kan leva i salt, bräckt eller sötvatten.

När ormarna är små, känns kropparna grova och rispiga, som om de vore täckta av sand över hela kroppen. De är lätta att förväxla med giftiga ormar havet.

 

Under dagen gömmer ormarna sig vid rötterna av träd som växer vid vattenansamlingar och vattenbankar. På natten tar sig ormarna ner i vattnet för att jaga, eftersom dess föda består främst av fisk.

Blodmängden av acrochordus är dubbelt så hög, som andra jämförbara ormar i samma storlek på land och de har också en hög andel röda blodkroppar. Detta gör att ormarna kan stanna kvar under vatten under långa perioder.

När man observerat ormen i sin naturliga miljö, har tid uppmätts till 139 minuter, då ormen varit under vatttenytan. Honorna föder 18 till 40 levande ungar. Avkomman är mellan 60 och 290 mm långa och väger cirka 23 gram.

Det finns inte mycket information om artens reproduktiva beteende i naturen eller i fångenskap. Fara: Ingen. Men de kan bita kraftigt om irriterade

Long-nosed Whip snake

 

 

Förekomst: Nord, nordöstra och centrala Thailand. Påträffas ej söder om Hua Hin. Färgen på denna orm, varierar från gräsgrönt till grå, brun eller gul.

 

Beteende / revir: Dessa ormar, som är aktiva under dagen och lever bland träd och buskar på såväl jordbruksmark som skog. De livnär sig på grodor, ödlor och gnagare.

Även om detta är en typ av orm, är utrustad med huggtänder, finns det ingen fara för människor.

 

Giftet måste masseras in i bettet tuggandes för att vara effektivt. .Även när denna orm jagar små ödlor behöver giftet 15 minuter innan den börjar bli effektiv.

 

Oriental Whip snakes

 

 

Revir / beteende: På dagen lever dessa ormar i träd och buskar vid jordbruksmark och skog. De ligger slingrande i trädens grenverk.

På nätterna sover ormarna i samma position i buskar och träd, där de oftast stannar på trädens yttre grenar. De lever på grodor, ödlor och fåglar. Gnagare äts i allmänhet inte av dessa ormar.

I Thailand har denna orm två parningstillfälle per säsonger och år. Det viktigaste parningtillfället äger rum i slutet av april till början av juli. Parning kan dock äga rum mellan december och januari.

 

Dräktighetstiden varar cirka 6 månader. Honorna föder mellan 4 och 10 avkommor. Dessa ungar uppnår en längd på mellan 420 och 510 mm vid födseln.

 

Även detta anses vara en huggtandsförsedd orm, är den inte är farligt för människor. Giftet ska masseras in i bettet med en tuggande rörelse för att vara effektivt. Vid ett bet på små ödlor, tar giftet ca 15 minuter för att få effekt.

När ormen blir upphetsad expanderar den sin nacke för att se större ut. I detta läge utfällda läge, är det möjligt att få se det randiga området, på den mellanliggande huden på ormen. Dessutom utvidgar ormen sin tunga och håller den några sekunder i detta läge. Förutom helt gröna ormar, förefaller de också vara gula eller brunaktiga, speciellt när de är unga.

 

Green Cat Snake

 

 

Förekomst: Hela Thailand. Ormen är dock vanligare i södra Thailand än i norra eller centrala Thailand.

 

Beteende / revir: Boiga Cyanea återfinns huvudsakligen i de lägre markområdena. De lever i buskar, träd i skogen och planteringar. Dessa ormar är nattaktiva. De unga djurens förteckning är orange / röd.

 

Den ändrar sedan färg till brunt, för att slutligen få sin gröna färg efter ca. ½ år. Djuren livnär sig främst på ödlor, grodor, gnagare och fåglar. Andra ormar är också på menyn när tillfälle uppstår.

Denna art är en huggtandsorm. Åtminstone ett fall av förgiftning har konstaterats i litteraturen. Ormen kan dock räknas som harmlös för människor, eftersom de inte är speciellt aggressiva.

 

Dog-toothed Cat Snake

 

 

Förekomst: I södra Thailand från Pratchuap Khiri Kahn.

 

Beteende / revir: Dog-tand Cat Snake lever huvudsakligen i träden i de låglänta regnskogarna.

Du kommer troligtvis aldrig påträffa ormen i de odlade områdena eller i närheten av boplatser. Ett undantag är gårdar med fjäderfä, eftersom denna art livnär sig nästan uteslutande på fåglar och deras ägg (även kycklingar). Arten är aktiv i skymning och på natten.

 

Även när denna orm attackeras, biter de i allmänhet inte. Om den mot förmodan skulle göra det, kommer en svullnad och smärta att uppstå runt området av bettet

 

Det kan då leda till problem med blodcirkulationen. Emellertid händer det bara om ormbettet är mycket kraftfullt och ormen masserar in i dess gift i såret. En bett av självförsvar är inte farlig.

 

Banded Mangrove Snake

 

 

Förekomst: Boiga dendrophila hittas bara i södra Thailand.

 

Beteende / revir: Ormen är bosatt i regn och mangroveskogar. Den hittas mestadels nära floder, bäckar, dammar och kärr. Arten är nattaktiv. Ormen lever av nästan allt de kan fånga, inklusive andra ormar.

Om ormen irriteras eller störs, formar sig ormen till en S-formation och planar ut sig på framsidan av kroppen och öppnar sin mun, så att den svarta insidan av munnen kan ses. Ormarna är lättprovocerade och ett bett kan komma mycket snabbt.

 

Fara för förgiftning vid ett bett, är nästan obefintlig. Endast beroende på storlek och aggrivisiteten av djuret, kan leda till starka blödningar och smärtsamma sår om man blir biten.

 

Observera: Denna orm kan lätt förväxlas med den mycket giftiga Krait Bungarus fasciatus.

 

Many-spotted Cat Snake

 

 

Förekomst: Norra, östra och centrala delarna av Thailand. I södra Thailand förekommer de upp till området kring Hua Hin. Ytterligare förekomst i södra Thailand är inte fastställd.

 

Beteende / revir: En orm med hemvist i träd och buskar, både i låglandet och bland bergen. Dessa ormar är relativt lugna. De äter mestadels bara ödlor.

Det finns ingen känd giftig effekt på människor.

 

Red Cat Snake

 

 

Förekomst: Boiga nigriceps finns bara att upptäcka i det yttersta av södra Thailand.

 

Beteende / revir: Ormen är nattaktiv. Den lever i buskar och träd i primära och sekundära skogar. Den äter gnagare, grodor och ödlor. De liknar arten Boiga Cyanea i sitt beteende.

 

Arten Boiga, är en orm försedd med huggtänder. Ormen kan allmänt inte räknas som farliga för människor, eftersom den inte är speciellt aggressiv. Det finns dock ett fåtal kända fall av förgiftning efter ormbett.

Du bör dock observera att vissa människor är även allergiska mot bistick. Av denna anledning bör du inte underskatta den giftiga effekten av ett bett från Boiga.

 

Banded Green Cat Snake

 

 

Förekomst: I Amphoe Pak Meng i Trang-provinsen och troligtvis även i andra distrikt i provinsen. Denna art tycks verkar också uppehålla sig i provinsen Krabi (Amphoe Khao Phanom).

Beteende / revir: Denna orm lever i träd och normalt bor de på höjder över 250 m över havet. Den sist gjorda observation av ormen, var 1985.

Ormen tillhör familjen med huggtänder i bakre delen av munnen. Ett bet av ormen är bara farligt om ormen, tillåts bita och tugga på huden under flera minuter, direkt i såret. Denna orm är annars ofarligt.

 

Golden Tree Snake

 

 

Förekomst: Golden Tree Snake finns i hela Thailand.

 

Beteende / revir: Chrysopelea ornata ornattissima är en flexibel orm. Det kan hittas i skogen, på plantager, i trädgårdar och även i hus.

 

Denna orm syns regelbundet till i innerstadsområden i Bangkok och Pattaya. Eftersom de tycker om att äta gnagare, geckoödlor och andra ödlor påträffas de ofta uppe på hustak och inne i hus. Dessa ormar är aktiva under dagen och kan klättra på väggar och är mycket snabba.

 

Om de känner sig hotade och inte kan fly, biter de direkt. Arten Chrysopelea tillhör en familj av huggtandsfamiljer. Dock är giftet så mild att det inte har stor effekt på människor.

 

Common Malayan Racer

 

 

Förekomst: Södra Thailand söder om Krabi.

I den rödlistadeboken om status för däggdjur, reptiler och amfibier i Thailand, nämns den också i områdena runt, Nakhon Ratchasima (Pak Chong, Wang Namkieo)

Beteende / revir: Common Malayan Racer lever mestadels på låglandet upp till 900 meter över havet. Den lever i regnskogar, buskiga områden liksom på risfält och gräsmarker. Ormen är aktiv både under dagen och på natten. De lever på gnagare, fåglar, ödlor, fladdermöss och grodor.

 

Denna orm lägger mellan 5 och 12 ägg flera gånger per år. Inkubationstiden varar mellan 75 och 89 dagar. De blivande ungarna har en total längd mellan 25 och 30 cm vid födseln.

Detta är en nonvenomous orm, som i motsats till både ser Copperheaded Racer (Coelognathus radiatus) Coelognathus flavolineatus tenderar den inte att bita, även om det plockas upp för hand.

 

Copperheaded Racer

 

 

Förekomst: Copperhead Rat Snake finns i hela Thailand.

 

Beteende / revir: Coelognathus radiatus finns bosatt i alla typer av livsmiljöer upp till en höjd av 1500 meter. Du hittar den här ormen i skogsområden, odlad mark, byar och städer. Dessa ormar lever på marknivå och är mestadels aktiv under dagen, men även ibland, i skymning och på natten.

 

Denna mycket snabba orm, flyr direkt om den känner fara. Om de känner sig inträngda i ett hörn, visar de det typiska defensiva beteende, genom att de forma sin kropp till ett dubbel S och nafsa på sin motståndare. Om de inte lyckas med denna taktik och skrämmas, spelar den helt enkelt död, när den ligger på rygg med munnen öppen och låter sin tunga sticka ut.

 

Deras mat består av gnagare, fåglar, ödlor och grodor. Denna orm är icke-giftig

 

Blue Bronzeback Snake

 

 

Förekomst: Södra Thailand upp till Phuket.

 

Beteende / revir: Striped Bronzeback Snake är en snabb, och mycket nervös orm. Den lever i buskar och i träd i bergiga områden och kan röra sig lika snabbt längs en gren som på marken. Ormen är aktiv under dagen. Den äter ödlor och grodor.

Denna orm är inte farlig för människor

 

Common Bronzeback Snake

 

 

Förekomst: Hela Thailand

 

Beteende / revir: Ormen går att hitta i skogen och på jordbruksområdena på låglandet. Den är aktiv under dagen och i skymningen. Dess föda är grodor och ödlor. Om ormen känner sig hotad, visar detta djur ett imponerade defensivt beteende. Det förstorar ytan på framsidan av kroppen genom att platta ut sig själv åt sidorna. Denna orm är inte farlig för människor

 

Common Bridle Snake

 

 

Förekomst: I hela Thailand, men mer frekvent i norra Thailand.

 

Beteende / revir: En nattlig orm, som finns på marknivå, i buskar och träd. Denna orm är inte farlig för människor

Malayan Bridle Snake

 

 

Förekomst: I södra Thailand från, särskilt vanliga i Nakhon Si Tammarat provinsen.

 

Beteende / revir: En nattlig orm som främst lever blad träd. Dessutom bor de främst i skogar, men kan också hittas i närheten av mänskliga bosättningar

Denna orm är inte farlig för människor.

 

Obs: Kan förväxlas med den mycket giftiga Krait: Bungarus fasciatus giftiga! Boiga dendrophila, Lycodon laoensis

 

Red-tailed Racer

 

 

Förekomst: I hela Thailand

 

Beteende / revir: En orm art med hemvist i det thailändska låglandet och kuperade områden upp till 750 m över havet.

Denna orm är aktiv under dagen och bor vanligtvis i träd. De går att finna i de primär- skogarna, jordbruksmark, mangroveskogar och parkområden.

 

Om de känner sig hotade eller blir irriterade, flyttar de sin blå tunga sakta upp och ner. Gonyosoma oxycephalum äter gnagare, fåglar, fladdermöss och ödlor.

Denna orm är ej giftig, men kan bitas

 

Common Wolf snake

 

 

Förekomst: Finns i hela Thailand

 

Beteende / revir: En nattlig orm, som också ofta förekommer i människors bostäder på jakt efter geckos och möss. Denna orm är helt ofarlig för människor

 

Laotian Wolf Snake

 

 

Förekomst: Genomgående i hela Thailand. Vanligen i bergsområden och kuperade landskap.Finns också i närheten av mänskliga bosättningar.

 

Beteende / revir: Kväll och natt-aktiva djur, som oftast är på marken. Ormen är inte speciellt aggressiv. Denna lilla harmlösa orm, biter dock om den blir arg.

 

Obs: Risk att förväxlas med den starkt giftiga Krait

Bungarus fasciatus! Boiga dendrophila! Dryocalamus subannulatus!

 

Brown Kukri Snake

 

Förekomst: Mestadels i södra Thailand. Den kan dock påträffas i andra delar av Thailand, vilket då skulle vara sällsynt

 

Beteende / revir: Ormen har sin hemvist i den primära och sekundära skogen upp till en höjd av 1600 meter. De förekommer dock bland mänskliga bosättningar.

Dessa ormar är mest aktiva på natten och under skymning. De lever under ruttnande träd, sten och växter.

 

Om de blir attackerade, visar ormen oftast sitt defensiva beteende för en Oligodon (den rullar fram på sidan och lyfter upp svansen). Om det skulle ske, att denna orm biter, kan det leda till sår med kraftig blödning, eftersom denna art har mycket starka, böjda backre tänder. Denna orm är inte farlig för människor

 

Red Montain Racer

 

 

Förekomst: Fram till idag ( 2010), har Oreophis porphyraceus porphyraceus hittats i Thailand på Doi Suthep i Chiang Mai och på Doi Ang-Kang i Mae Hong Son. Förekomsten av Oreophis porphyraceus coxi är begränsad till provinserna Loei och Phetchabun. På grund av sin skygga livsstil, finns de troligtvis i ett större område.

 

Beteende / revir: Ormens ovansida är röd till gul brun. På kroppen finns 17 till 18 röd-brun, svart och vitt horisontella ränder.

Oreophis porphyraceus porphyraceus och

underarten Oreophis porphyraceus coxi förekommer i Thailand. Denna art har orange-röd som sin huvudsakliga färg med 2 långa svarta ränder på ovansidan av kroppen.

 

Dessa ormar lever i utkanten av skogsområden där de äter gnagare, ödlor och grodor. Ormen är mycket sällsynt, inte bor runt bebyggelsen och är strikt skyddade i Thailand. Denna orm är inte farlig för människor

 

Thai red bamboo rat snake

 

 

Förekomst: Loei och Phetchabun

Revir / beteende: Oreophis porphyraceus coxi finns uteslutande i de svalare bergsområdena. Under de kallaste månaderna i december och januari, övervintrar ormarna.

 

De är verksamma främst tidigt på morgonen och vid gryningen. Deras föda består av gnagare, ödlor och småfåglar. Honorna lägger mellan 2 och 7 ägg flera gånger per år. Ungarna kläcks efter cirka 48 - 55 dagar. I motsats till vuxna ormar, har de unga ormarna ett till tre svarta tvärgående märken bakom huvudet. Dessa tvärgående markeringar bleknar bort med tiden och syns inte längre när ormen nått en ålder på cirka 2 år gammal.

 

Dessa typer av ormar befinner sig under strikt beskydd i Thailand. Dessa ormar är lätta att odla fram och förekommer både i europeiska och amerikanska terraier. På grund sin enkla reproduktiva framgång finns det fler ormar i terrarier, än det lever vilda ormar i hela Thailand

 

 

Broad Banded Red Bamboo Rat snake

 

 

Förekomst: Kanchanaburi, bergsområden längs den malaysiska gränsen. Den exakta förekomsten av Oreophis porphyraceus laticinctus i Thailand är fortfarande oklar.

 

Revir / beteende: I de allmänna diskussionerna om Banded Red Bamboo Rat, bör det nämnas att det var nyligen som ormen upptäcktes i Thailand. Ormarna bor i mycket fuktiga, svala regnskogar vid bergen. Här tycks den föredra de ljusa områden i undervegetationen. Men de kan också hittas i teplantager och grönsaksfält. Ormarna är aktiva i skymningen och på natten.

När det gäller sina matvanor i naturen, finns det bara en rapport i dag. En typ av mullvad hittades i magen på en orm, som hade blivit överkörd.

I fångenskap har Oreophis porphyraceus laticinctus visat sig äta små möss. Under den kalla årstiden, övervintrar ormen. Flera gånger under året lägger honor mellan 4 och 8 ägg. Till skillnad från de vuxna, uppvisar de unga djuren en färgteckning med röd-gult diagonalt band, som är omgiven av smala svarta band.

 

Ridley´s Racer

 

 

Förekomst: I Thailand finns den från Chumphon upp till malaysiska gränsen.

 

Beteende / revir: Kroppen är vit till ljusgul i sin färgteckning. På den sista tredjedelen av kroppen finns det två svarta ränder och en gul-beige rand. Den övre delen av huvudet är grå-blå och den har svarta band från ögat ner till kanten av munnen. Dessa ormar bor mestadels i grottor, där de livnär sig på fladdermöss. Men då och då ses de utanför grottor.

 

Othriophis taeniurus ridleyi är främst aktiv på natten och i skymningen. Om känner sig hotade, intar de en ställning och formar sig själva till ett S och nafsar på sin angripare.

 

Dessa ormar är helt utan gift och står under skydd i Thailand. Betten från ormen är relativt smärtsamma och såren blöder en hel del på grund av ormens storlek

 

Helfenbergs Racer

 

 

Förekomst: Ormen finns i norra och västra Thailand, i dess platta landskap och i de bergiga områdena. Det verkar som om denna orm föredrar högre höjder från cirka mer än 300 meter över havet.

 

Revir / beteende: Othriophis taeniurus helfenbergeri är aktiv i skymningen och på natten. Den lever i skogar och kan också hittas i grottor, samma som Othirophis taeniurus ridleyi Deras huvudsakliga föda består fladdermöss, råttor och möss, som de äter i stora mängder.

Othriophis taeniurus helfenbergeri är en snabb och aggressiv orm. När den känner sig hotad, reser den sig upp och skapar med kroppen en "S"-formation. Om du stöter på ormen i denna situation skall du stå mycket stilla. Ormen kommer snabbt att lugna ner sig och glida iväg.

Helfenbergs racer lägger mellan 8 och 16 ägg i februari och mars, beroende på djurets storlek och ålder. Under normala förhållanden, kläcks äggen efter cirka 75 dagar. De liknar den vuxna ormen, men är något mer intensivt färgade. På grund av sin stora aptit, kan de unga ormarna växa upp till 160 centimeter på två år. Hanarna är oftast mindre än honorna och i genomsnitt inte är mer än 130 centimeter.

 

Othriophis taeniurus ridleyi (Ridley's Racer) är lätta att skilja från Othriophis taeniurus helfenbergeri eftersom det är betydligt mörkare i färgen. Förutom detta, finns Othriophis taeniurus ridleyi endast i södra Thailand.

Eftersom dessa ormar hör till de "de riktiga råttormarna" har de inte gift och är därför ofarliga för människor.

 

Common Mock Viper

 

 

Förekomst: Alla thailändska regioner

 

Beteende / revir: Psammodynastes pulverulentus föredrar kuperade områden i primära och sekundära skogar. De är mer sällan i låglänta platser och boplatser.

Detta tycks inte gälla för de djuren som lever i södra Thailand. I detta område kan ormen hittas i ruttnande löv och vid gummiplantager.

 

Ormen är aktiv i skymningen och på natten. Det gemensamma för Mock Viper (har ett huvud som liknar en huggorm) är att de främst lever på marken och äter geckoödlor.

Denna orm är inte farlig för människor

 

Rat snake

 

 

Förekomst: Ormen lever i de södra provinserna av Thailand från Suratthani.

 

Revir / beteende: Denna orm, som trots av dess storlek, lever i primära och sekundära skogar, upp till en höjd av ca. 900 meter. Men som en kulturell efterföljare, kan man också komma över dessa arter på oljepalmsplantager och närliggande bebyggelse.

 

Dessa ormar är aktiva på dagen och i skymningen. Du kan vanligtvis hitta dem på marken på jakt efter ödlor och gnagare. De tillbringar natten uppkrupen i buskar och grenar på upp till en höjd på cirka 3 meter.

Om de blir störda på natten eller attackerade, reagerar de förvånansvärt lite och i allmänhet försöker de inte ens bita. Trots sin storlek, har de ganska stora tänder, och därför är ett bett är inte farligt, men kan vara smärtsamt.

Detta är en stor orm, som inte är giftig

 

Indochinese Rat Snake

 

 

Förekomst: I hela Thailand, men främst i de låglänta områdena.

 

Beteende / revir: En orm som är aktiv under dagen, är mycket snabb och som vanligtvis flyr från människor innan de kommer för nära. Om de blir trängda biter ormen mycket snabbt och kan även hoppa på deras angripare. Detta ormar hjälper till att hålla råttor och möss borta.

Denna orm är inte farlig för människor

 

Oriental Rat Snake

 

 

Förekomst: hela Thailand

 

Beteende / revir: Oriental Rat lever i öppna skogar och i odlade landskap (t.ex. planteringar). Den lever övervägande på marken, men är också en enastående klättrare. Dessa ormar är aktiva under dagen och i gryningen. På natten rullar ormarna ihop sig och sover på buskar och på grenar i träden.

De är relativt lätta att fånga. Ormarnas syn verkar inte vara särskilt bra på natten, eftersom djur som påträffats nattetid, verkade vara desorienterade. De äter praktiskt taget allt som de kan fånga. Deras kost innehåller gnagare, fåglar, ormar, ödlor, fladdermöss, grodor och paddor.

 

Det finns även ett rapporterat fall av Ptyas, som matas med en ung sköldpadda. Stora exemplar av ormen stryper inte sitt byta, men krossar dem istället med sin kroppsvikt. Mindre offer äts levande.

Den primära parningstiden sträcker från april till juni. Djur från södra Thailand kan para sig hela året. Ritualer med uppförandekoder och fighter, har observerats under parningstiden hos hanar. Under denna tid djuren interagerar sig med delar av framkroppen, delar av bålen, och delar av svansen i sin kontakt.

Cirka 2 månader efter parningen lägger honorna mellan 6 och 18 ägg. De unga djuren kläckts cirka 60 dagar senare. De har en generell längd på mellan 36 och 47 centimeter och i motsats till vuxna, de är mycket bleka.

 

Små ormar som fångas, kan bitas ganska våldsamt. I fångenskap kan de bli ganska fogliga.

 

Dog-faced Water Snake

 

 

Förekomst: I hela Thailand, vanligtvis nära kusten, nära bräckt vatten och i mangroveträsk.

 

Beteende / revir: De kan finnas i bräckt vatten lika ofta som i sötvatten. I sötvatten, är de ofta bland risfälten och i pooler där de kan glida runt på grunt vatten. Djuret lämnar inte vattnet så ofta. Deras mat är huvudsakligen fisk. Däremot äter de också grodor och kräftdjur. Denna orm är inte farlig för människor

 

Bocourt´s Water Snake

 

 

Förekomst: Centrala och södra Thailand

 

Beteende / revir: Dessa ormar är huvudsakligen i eller nära vattnet. De kan ofta hittas i risfält. Under regniga dagar rör de sig över stora avstånd mot inlandet. De äter huvudsakligen fisk och grodor.

 

Om de känner sig hotade, hugger de och dessutom släpper de ut ett äckligt luktande sekret och avföring, om de skulle bli attackerade. Denna orm är inte farlig för människor

 

Rainbow Water Snake

 

 

Förekomst: I hela Thailand

 

Beteende / revir: Den randiga Water Snake ormen, är en vanlig orm i det fuktiga låglandet i Thailand. Den övre delen av kroppen är grå till olivgrönt och har mörkgrå till ljusbruna vertikala ränder. Magen är vit-gul.

Ormen kan ofta hittas i närheten av bassänger och dammar. De livnär sig på grodor, grodayngel och fisk.

 

Enhydris enhydris tillhör huggtandsormar som har räfflade huggtänder på baksidan av käken. De är dock ingen fara för människor. Ett ormbett leder endast till att smärta uppstår på det bitna området under kort period.

 

Jagor´s Water Snake

 

 

Förekomst: I hela Thailand

 

Beteende / revir: Precis som de andra arterna Enhydrisarten, förekommer Enhydris jagori, också den huvudsakligen i närheten av vatten.

Denna orm är inte farlig för människor

 

Plumbeous Water Snake

 

 

Förekomst: I hela Thailand

 

Beteende / revir: Man finner dessa ormar i bassänger, sjöar, floder och risfält.

I gryningen de är på jakt efter grodor och fisk. På land flyttar de på sig något klumpigt. Om de känner sig hotade, drar de ihop sin kropp till en S-formation och attackerar sin angripare.

 

Enhydris plumbea är en typ av huggorm, men inga kända fall av förgiftningar hos människor är kända

 

Tentacle Snake, Fishing Snake

 

 

Förekomst: Centrala och södra Thailand

 

Beteende / revir: Denna orm lever i långsamt rörliga eller stillastående vatten som är leriga och grumliga. De finns i sötvatten, bräckt vatten och i havsvatten. I vatten, använder ormen sin svans, för att greppa vattenväxter, grenar och rötter som finns under vattnet.

Ormarna är oftare aktiva i skymningen än under dagen. Den livnär sig på fisk och kräftdjur. Det är vedertaget att de rörliga tentakler på huvudet fungerar som lockbeten för fisk.

Under torrperioden, om vattnet torkar upp, begraver ormen sig i leran, tills regnperioden kommer tillbaka. Ormarna är lätta identifieras genom sina två tentakler på huvudet.

Ormen rör sig ganska klumpigt på stranden. Erepton tentaculatus föder mellan 5 och 13 levande ungar och som har en längd på mellan 200 och 390 mm.

 

Denna orm har ett milt gift. Även om man håller ormen i händerna, försöker den sällan att bitas.

 

Puff-faced Water Snake

 

 

Förekomst: Finns i hela Thailand

 

Beteende / revir: Denna orm finns i bassänger, sjöar och floder. Det enda område där den inte återfinns är i bergen.

Vattnenormen, Homalopsis buccata lever i sött och bräckt vatten. De bebor sjöar, dammar och floder.

Djuren lämnar dock vattnet ofta för att vila på sandbankerna. Krabbhål används ofta som gömmställen. Denna orm är nattdjur och livnär sig på fisk, grodor och grodyngel. De fastnar ofta i fisknät. Ormen föder levande ungar och har samma färg som den vuxna ormar. Denna orm är inte farlig för människor.

 

Green Keelback

 

 

Förekomst: Ormen finns i hela Thailand upp till en höjd på cirka 1000 meter. Ormen förekommer i många områden som börjar i Thailand genom, Burma, Laos, Vietnam, Kambodja och Kina.

 

Habitat / beteende: Grön Keelback, är en orm som lever på marken och är aktiv på morgonen och i skymningen. Den hittas i allmänhet nära vatten och nära fuktiga ställen. Den livnär sig främst på grodor och fisk. Färgen på djuret kan variera från individ till individ.

 

Det finns inget är känt om förgiftning av människor. Med arten Rhabdophis bör man behandla med försiktighet, eftersom det är en huggtandsorm. Hänvisning till rekommendationer om Rhabdophis subminiatus.

 

Red-necked Keelbeck Snake

 

 

Förekomst: I hela Thailand

 

Beteende / revir: Rhabdophis subminiatus är en anpassningsbar orm som hör hemma i skogen, i bostadsområden och trädgårdar. Den föredrar livet i närheten av vatten. Ormen är aktiv under dagen. Deras mat består av grodor och fisk. Om ormen känner sig hotad, breder den ut sin röda nacke och reser sig upp.

 

Varning!

Ett bett kan leda till allvarlig förgiftning hos människor.

 

Common Keelback Snake

 

 

Förekomst: I hela Thailand.

 

Beteende / revir: En mycket vanlig orm som finns i risfält, kanaler och trädgårdsdammar och därmed också i direkt närhet av bostäder. Aktiv under dagen, biter mycket snabbt och kopierar beteendet hos en Cobra.

 

Denna orm är inte farlig för människor, men ormen kan dock bitas.

 

Checkered Keelback

 

 

Förekomst: hela Thailand

 

Revir / beteende: Dessa ormar påträffas på höjder upp till 1600 meter, normalt lever de på låglandet upp till en höjd av 300 meter. Xenochrophis Piscator finns främst i närheten av vatten. Ormen är vanligtvis aktiva under dagen och tillrättalägger ofta stora avstånd på jakt efter mat.

Många ormar kan hittas på gatorna efter en kraftig nederbörd. Om ormen blir irriterad plattar ormarna ut sin hals i halsregionen och reser sig upp med kroppen. På grund av detta defensiva agerande, misstas de ofta för en kobra. När ormen flyr sin väg, längs släta ytor, (t.ex. gator, trottoarer) rör den sig i sidled och hoppar framåt.

 

Ormen är inte farlig för människor. Om de är hotade eller lyfts upp med handen, biter de mycket snabbt. Whitaker och Captain, hävdade att de simmade i dammar bebodda av dessa ormar och att de aldrig blivit bitna.

 

Keeled slug snake

 

 

Förekomst: Hela Thailand

 

Revir / Beteende: Keeled slug snake lever huvudsakligen på låglandet. Nära boplatser, byar eller odlade områden där hon sällan kan hittas. Hennes huvudsakliga revir är skogar. Denna orm är aktiv i skymningen och på natten nära marken där den letar efter mat. Ormen rör sig långsamt. Den lever på snäckor och sniglar.

 

Denna art lägger ägg. Honorna kan reproducera under hela året. Varje äggläggning innehåller mellan 3 och 6 ägg. Den nyfödda är mellan 15 och 18 cm långa.

 

Ormarna är helt ofarliga och försöker inte ens att bita när den tas upp för hand

 

White-spotted Slug Snake

 

 

Förekomst: Finns i hela Thailand

 

Beteende / revir: Lever på en höjd av upp till 1650 m över havet

 

En marklevande orm, som ofta syns på kvällen efter ett regn. Om den blir störd, rullar den ihop sig till en S-formation. Detta samtidigt som den reser sin överkropp från marken och ”skjuter” den mot sin motståndare, mestadels utan att bita. Denna orm är helt ofarligt